Здравейте!

Това е "старата" страница на учениците от бившия вече 12-а клас  на Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" - град Видин, специалност "Митническа и данъчна администрация".

Тук  може да видите новините за учениците и родителите, постиженията и проблемите на всеки от нас, работата ни по проекти, нашите снимки...

За нас ще бъде удоволствие,  ако одобрявате това, което правихме  и постигнахме през нашите общи 5 учебни години, в които бяхме един екип!

Нашият девиз бе: "Ние можем!

БЪДЕТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО

С НАС ...

 


Myspace Clocks, Digital Date-Time Clocks at WishAFriend.com